Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0068
U. č. 68: Tomáš Nemeček 1310742 (ŠK Igram, S5A)
Tomáš Nemeček 1310742 (ŠK Igram, S5A), vylúčený za HNS – vrazenie nadmernou silou dlaňami do hrude súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 05.11.2018 s prerušením počas zimnej prestávky.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0068
Klub: ŠK Igram
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 22:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Nemeček Tomáš Nemeček 1310742 (ŠK Igram, S5A), vylúčený za HNS – vrazenie nadmernou silou dlaňami do hrude súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 05.11.2018 s prerušením počas zimnej prestávky. 10 EUR 09.11.2018 22:56