Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0066
U. č. 66: Tomáš Ballán 1205311 – masér ŠK Tomašov B, S6A.
Tomáš Ballán 1205311 – masér ŠK Tomašov B, S6A. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie voči menovanému za NS voči delegovanej osobe počas stretnutia a HNS po stretnutí (hrubá urážka VD TJ Slávie Ekonóm) po stretnutí ŠK Tomašov B – TJ Slávia Ekonóm, odohrané dňa 28.10.2018. Žiada Tomáša Ballána a klub o písomné stanovisko k HNS v termíne do 6.11.2018 a podľa čl. 16 DP, má Tomáš Ballán pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0066
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 20:04
Dátum vyriešenia: 09.12.2018 11:53
Stav: Vyriešené