Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0065
U. č. 65: Robert Chobot 1052911 – VD ŠK Igram, S5A
Robert Chobot 1052911 – VD ŠK Igram, S5A. Vykázaný z TZ za HNS ( hrubá urážka R ) v stretnutí ŠK Nová Dedinka – ŠK Igram, odohrané dňa 28.10.2018, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 29.10.2018, ukladá menovanému finančnú pokutu 30.-€ , podľa čl. 48/2b,16 a 12 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0065
Klub: ŠK Igram
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 19:51
Dátum vyriešenia: 09.12.2018 11:52
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Chobot Robert Chobot 1052911 – VD ŠK Igram, S5A. Vykázaný z TZ za HNS ( hrubá urážka R ) v stretnutí ŠK Nová Dedinka – ŠK Igram, odohrané dňa 28.10.2018, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 29.10.2018, ukladá menovanému finančnú pokutu 30.-€ , podľa čl. 48/2b,16 a 12 DP. 10 EUR 02.11.2018 19:54
POKUTY