Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0060
U. č. 60: NMŠK 1922 Bratislava, S6A.
NMŠK 1922 Bratislava, S6A. Klub nezaslal vyjadrenie k odstúpeniu ŠTK pre neprítomnosť lekára v stretnutí S6A, 10 kolo NMŠK 1922 BA – FK Dr. Blatné. DK za porušenie RS Ob FZ BA-mesto ( neprítomnosť lekára alebo zdravotníka na stretnutí), udeľuje klubu NMŠK 1922 Bratislava pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0060
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 23:37
Dátum vyriešenia: 23.11.2018 21:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
NMŠK 1922 Bratislava, S6A. Klub nezaslal vyjadrenie k odstúpeniu ŠTK pre neprítomnosť lekára v stretnutí S6A, 10 kolo NMŠK 1922 BA – FK Dr. Blatné. DK za porušenie RS Ob FZ BA-mesto ( neprítomnosť lekára alebo zdravotníka na stretnutí), udeľuje klubu NMŠK 1922 Bratislava pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP. 10 EUR 30.10.2018 23:38
POKUTY