Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0059
U. č. 59: Jozef Rovenský – lekár, ŠK Kaplna, S6A
Jozef Rovenský – lekár, ŠK Kaplna, S6A. Vykázaný z TZ v stretnutí FK Družstevník Blatné – ŠK Kaplna, odohrané dňa 21.10.2018, za HNS voči delegovaným osobám ( hrubá urážka R ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne s podmienečným odkladom do 30.04.2018, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 21.10.2018 a finančnú pokutu 50.-€ , podľa čl. 48/2b,12 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0059
Klub: ŠK Kaplna
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 23:30
Dátum vyriešenia: 23.11.2018 21:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Rovenský Jozef Rovenský – lekár, ŠK Kaplna, S6A. Vykázaný z TZ v stretnutí FK Družstevník Blatné – ŠK Kaplna, odohrané dňa 21.10.2018, za HNS voči delegovaným osobám ( hrubá urážka R ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne s podmienečným odkladom do 30.04.2018, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 21.10.2018 a finančnú pokutu 50.-€ , podľa čl. 48/2b,12 DP. 10 EUR 30.10.2018 23:31
POKUTY