Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0058
U. č. 58: Tomáš Štefan 1192943 (ŠKO Miloslavov, S5A)
Tomáš Štefan 1192943 (ŠKO Miloslavov, S5A). Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 22.10.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0058
Klub: ŠKO Miloslavov
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 23:25
Dátum vyriešenia: 23.11.2018 21:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Štefan Tomáš Štefan 1192943 (ŠKO Miloslavov, S5A). Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 22.10.2018 10 EUR 30.10.2018 23:25