Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0057
U. č. 57: Adam Benko 1298387 (ŠK Igram, S5A)
Adam Benko 1298387 (ŠK Igram, S5A), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou v PU, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP, od 22.10.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0057
Klub: ŠK Igram
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 23:18
Dátum vyriešenia: 23.11.2018 21:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adam Benko Adam Benko 1298387 (ŠK Igram, S5A), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou v PU, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP, od 22.10.2018. 10 EUR 30.10.2018 23:19