Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0056
U. č. 56: Martin Vereš 1246374 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A)
Martin Vereš 1246374 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera pred PU, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2b DP, od 22.10.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0056
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 23:14
Dátum vyriešenia: 23.11.2018 21:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Vereš Martin Vereš 1246374 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera pred PU, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2b DP, od 22.10.2018. 10 EUR 30.10.2018 23:15