Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0053
U. č. 53: Josue David Barrios 1402011 (FK The Dragons, S6A)
Josue David Barrios 1402011 (FK The Dragons, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U.č.14 najskôr vykoná zvyšok podmienečne odloženej DS (2 stretnutia), podľa čl. 40/3 DP, od 14.10.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0053
Klub: FK The Dragons
Dátum zaevidovania: 19.10.2018 21:11
Dátum vyriešenia: 23.11.2018 21:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Josue David Barrios Josue David Barrios 1402011 (FK The Dragons, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U.č.14 najskôr vykoná zvyšok podmienečne odloženej DS (2 stretnutia), podľa čl. 40/3 DP, od 14.10.2018. 10 EUR 19.10.2018 21:12