Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0051
U. č. 51: Ivan Žemlička 1219676 (MKF Slovan Záh. Bystrica, S5A),
Ivan Žemlička 1219676 (MKF Slovan Záh. Bystrica, S5A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 15.10.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0051
Klub: MKF Slovan Záhorská Bystrica
Dátum zaevidovania: 19.10.2018 20:53
Dátum vyriešenia: 23.11.2018 21:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ivan Žemlička Ivan Žemlička 1219676 (MKF Slovan Záh. Bystrica, S5A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 15.10.2018 10 EUR 19.10.2018 20:53