Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0048
U. č. 48: Alexander Marczell 1314203, rozhodca
Alexander Marczell 1314203 – Za nesprávnu kvalifikáciu priestupku vylúčeného hráča v stretnutí MŠK Kráľová pri Senci – FK Lamač, odohraného dňa 10.10.2018, ktorá nie je v zmysle PF, odstupuje rozhodcu Alexandra Marczella na KRaD.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0048
Dátum zaevidovania: 13.10.2018 22:02
Dátum vyriešenia: 09.11.2018 23:23
Stav: Vyriešené