Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0047
U. č. 47: Roman Jajcay 1251651 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A)
Roman Jajcay 1251651 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 38-41 DP. Upúšťa od výkonu jej zvyšku 2 dni a uvoľňuje výkon športu Romanovi Jajcayovi od 12.10.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0047
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 13.10.2018 21:59
Dátum vyriešenia: 09.11.2018 23:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Jajcay Roman Jajcay 1251651 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 38-41 DP. Upúšťa od výkonu jej zvyšku 2 dni a uvoľňuje výkon športu Romanovi Jajcayovi od 12.10.2018. 10 EUR 13.10.2018 22:00