Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0045
U. č. 45: Peter Rigo 1365197 (FC Ružinov Bratislava, SZM A)
Peter Rigo 1365197 (FC Ružinov Bratislava, SZM A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 11.10.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0045
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 13.10.2018 21:49
Dátum vyriešenia: 09.11.2018 23:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Rigo Peter Rigo 1365197 (FC Ružinov Bratislava, SZM A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 11.10.2018. 5 EUR 13.10.2018 21:50