Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0043
U. č. 43: OŠK Chorvátsky Grob, S5A.
OŠK Chorvátsky Grob, S5A. ŠTK odstúpila klub na DK za nedostatočný počet usporiadateľov v stretnutí S5A, 7. kolo OŠK Chorvátsky Grob – TJ Malinovo. Klub nezaslal svoje vyjadrenie. DK ukladá disciplinárnu sankciu - Pokutu 40.-€, za nedodržanie RS, čl.2 Ustanovenia k organizácii stretnutia a podľa čl.12 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0043
Klub: OŠK Chorvátsky Grob
Dátum zaevidovania: 05.10.2018 10:05
Dátum vyriešenia: 04.11.2018 21:00
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
OŠK Chorvátsky Grob, S5A. ŠTK odstúpila klub na DK za nedostatočný počet usporiadateľov v stretnutí S5A, 7. kolo OŠK Chorvátsky Grob – TJ Malinovo. Klub nezaslal svoje vyjadrenie. DK ukladá disciplinárnu sankciu - Pokutu 40.-€, za nedodržanie RS, čl.2 Ustanovenia k organizácii stretnutia a podľa čl.12 DP. 10 EUR 05.10.2018 10:05
POKUTY