Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0039
U. č. 39: NMŠK 1922 Bratislava, S6A
NMŠK 1922 Bratislava, S6A. Pozvaný zástupca klubu sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti a trvá na svojom vyjadrení. DK na základe vyjadrenia rozhodcov a delegáta stretnutia za nedostatočný počet členov US a nepredloženie zoznamu členov US, v zmysle RS BFZ, udeľuje klubu NMŠK 1922 Bratislava pokutu 50.-€, podľa čl. 12 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0039
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 22:53
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 28.09.2018 22:54
POKUTY