Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0038
U. č. 38: FK Dúbravka, S5A.
FK Dúbravka, S5A. Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 7. kola FK Dúbravka – ŠK Igram.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0038
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 22:52
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:25
Stav: Vyriešené