Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0036
U. č. 36: Lukáš Berdák 1182492 (TJ Slávia Ekonóm Bratislava, S6A)
Lukáš Berdák 1182492 (TJ Slávia Ekonóm Bratislava, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31. 06. 2019.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0036
Klub: TJ Slávia Ekonóm Bratislava
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 22:15
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Berdák Lukáš Berdák 1182492 (TJ Slávia Ekonóm Bratislava, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31. 06. 2019. 10 EUR 28.09.2018 22:47