Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0031
U. č. 31: Adam Kormaník 1303734 (FK Inter Bratislava, S6A)
Adam Kormaník 1303734 (FK Inter Bratislava, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 24.09.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0031
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 21:46
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adam Kormaník Adam Kormaník 1303734 (FK Inter Bratislava, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 24.09.2018. 10 EUR 28.09.2018 21:47