Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0030
U. č. 30: Jozef Kulaš 1152243 (MŠK Králová pri Senci, S5A)
Jozef Kulaš 1152243 (MŠK Králová pri Senci, S5A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 24.09.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0030
Klub: MŠK Kráľová pri Senci
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 21:41
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Kulaš Jozef Kulaš 1152243 (MŠK Králová pri Senci, S5A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 24.09.2018. 10 EUR 28.09.2018 21:42