Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0028
U.č. 28: Oznam pre kluby ObFZ BA-mesto
U.č. 28: Žiadame kluby, aby v prípade odstúpenia ŠTK a KM na disciplinárnu komisiu uvedenú v úradnej správe ObFZ BA-mesto, do budúceho zasadnutia disciplinárnej komisie doručili svoje písomné vyjadrenie a stanovisko. V prípade nevyjadrenia sa, disciplinárny orgán na základe zadovážených dôkazov rozhodne aj bez vyjadrenia previnilca.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0028
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 21:32
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:30
Stav: Vyriešené