Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0027
U. č. 27: Mário Krajč 1133980 (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A)
Mário Krajč 1133980 (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0027
Klub: FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 21:28
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Mário Krajč Mário Krajč 1133980 (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a žiadosť zamieta. 10 EUR 28.09.2018 21:29