Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0026
U. č. 26: Peter Kukla, tréner FC Ružinov-MZM
Peter Kukla, tréner FC Ružinov-MZM. Berie na vedomie stanovisko k U.č.21 – vo veci HNS voči delegovanej osobe, počas stretnutia 3. kola MZM A MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov a podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS –pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, od 10.09.2018 do 23.09.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0026
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 21:19
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:31
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Kukľa Peter Kukla, tréner FC Ružinov-MZM. Berie na vedomie stanovisko k U.č.21 – vo veci HNS voči delegovanej osobe, počas stretnutia 3. kola MZM A MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov a podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS –pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, od 10.09.2018 do 23.09.2018. 5 EUR 28.09.2018 21:23