Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0025
U. č. 25: Tibor Szviatovszki 1214117 (ŠK Hamuliakovo, S5A)
Tibor Szviatovszki 1214117 (ŠK Hamuliakovo, S5A). Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 17.09.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0025
Klub: ŠK Hamuliakovo
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 21:15
Dátum vyriešenia: 29.09.2018 23:31
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tibor Szviatovszki Tibor Szviatovszki 1214117 (ŠK Hamuliakovo, S5A). Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 17.09.2018 10 EUR 28.09.2018 21:16