Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0151
U.č. 151: FK Dúbravka - S5A
U. č.151: Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 29.05.2018 zamietla odvolanie FK Dúbravka voči rozhodnutiu DK BFZ v US č.34 zo dňa 11.05.2018. Za odvolanie zaplatí klub 50.-€ v zmysle RS BFZ.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0151
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 10.06.2018 18:55
Dátum vyriešenia: 02.07.2018 21:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č.151: Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 29.05.2018 zamietla odvolanie FK Dúbravka voči rozhodnutiu DK BFZ v US č.34 zo dňa 11.05.2018. Za odvolanie zaplatí klub 50.-€ v zmysle RS BFZ. 50 EUR 10.06.2018 18:56