Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0150
U. č.150: SDM Domino, S6A.
SDM Domino, S6A. DK berie na vedomie vyjadrenie k neskoršiemu začiatku stretnutia 16. kola s družstvom Hamuliakova na základe odstúpenia ŠTK. DK ukladá klubu disciplinárnu sankciu Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0150
Klub: SDM Domino
Dátum zaevidovania: 10.06.2018 18:53
Dátum vyriešenia: 02.07.2018 21:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
SDM Domino, S6A. DK berie na vedomie vyjadrenie k neskoršiemu začiatku stretnutia 16. kola s družstvom Hamuliakova na základe odstúpenia ŠTK. DK ukladá klubu disciplinárnu sankciu Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 10.06.2018 18:53