Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0054
U. č. 54: Lokomotíva Devínska Nová Ves S5A
U. č. 54: Berie na vedomie kontumáciu stretnutia ŠKO Miloslavov – Lokomotíva Devínska Nová Ves ŠTK a Upozorňuje klub Lokomotíva Devínska Nová Ves – S5A na štart hráčov vo vzťahu k súpiske v zmysle článku 47 SP. Poplatok za prerokovanie 10.-€
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0054
Klub: Lokomotíva Devínska Nová Ves
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 22:13
Dátum vyriešenia: 08.04.2018 19:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 54: Berie na vedomie kontumáciu stretnutia ŠKO Miloslavov – Lokomotíva Devínska Nová Ves ŠTK a Upozorňuje klub Lokomotíva Devínska Nová Ves – S5A na štart hráčov vo vzťahu k súpiske v zmysle článku 47 SP. Poplatok za prerokovanie 10.-€ 10 EUR 11.11.2017 22:14