Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0053
U. č. 53: FK Mariathal Bratislava, S6A
FK Mariathal Bratislava, S6A. Ukladá klubu disciplinárnu sankciu – Pokutu 400.-€, podľa čl. 52/6 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0053
Klub: FK MARIATHAL BRATISLAVA
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 22:09
Dátum vyriešenia: 08.04.2018 19:49
Stav: Vyriešené
POKUTY