Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0052
U. č. 52: Martin Cseh 1391622, FK Mariathal Bratislava-S6A
Martin Cseh 1391622, FK Mariathal Bratislava-S6A. Za neoprávnený štart v súťažných stretnutiach ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace od 10.11.2017, podľa čl. 53/1,2b DP a čl.52/k SP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0052
Klub: FK MARIATHAL BRATISLAVA
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 22:07
Dátum vyriešenia: 08.04.2018 19:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Cseh Martin Cseh 1391622, FK Mariathal Bratislava-S6A. Za neoprávnený štart v súťažných stretnutiach ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace od 10.11.2017, podľa čl. 53/1,2b DP a čl.52/k SP. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 11.11.2017 22:08