Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0051
U. č. 51: Lukáš Dubovský 1244638, FK Mariathal Bratislava-S6A
Lukáš Dubovský 1244638, FK Mariathal Bratislava-S6A. Menovaný zaslal stanovisko a zároveň ospravedlnenie k previneniu. Za narušenie regulárnosti a integrity súťaže ukladá menovanému pozastavenie výkonu športu a výkonu funkcie ISSF manažéra na 9 mesiacov od 10.11.2017 do 09.08.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0051
Klub: FK MARIATHAL BRATISLAVA
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 22:04
Dátum vyriešenia: 08.04.2018 19:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Dubovský Lukáš Dubovský 1244638, FK Mariathal Bratislava-S6A. Menovaný zaslal stanovisko a zároveň ospravedlnenie k previneniu. Za narušenie regulárnosti a integrity súťaže ukladá menovanému pozastavenie výkonu športu a výkonu funkcie ISSF manažéra na 9 mesiacov od 10.11.2017 do 09.08.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 11.11.2017 22:05