Komisia rozhodcov
BAm-KR-2018/2019-0005
Uznesenie k podaniu
Vaše podanie berie KR na vedomie.
Rozhodnutie: BAm-KR-2018/2019-0005
Klub: ŠK Kaplna
Dátum zaevidovania: 20.09.2018 16:45
Dátum vyriešenia: 20.09.2018 16:45
Stav: Vyriešené