Komisia rozhodcov
BAm-KR-2018/2019-0004
Uznesenie k podaniu
Dobrý deň, Vaša námietka nespĺňa náležitosti RS, keďže námietky voči výkonu rozhodcu majú byť zasielané na riadiaci orgán – ŠTK. Napriek tomu sa KR Vašou námietkou zaoberala v spomínaných bodoch. 9. minúta – z videozáznamu nie je možné identifikovať miesto kde sa v momente prihrávky nachádzal hráč, ktorý dosiahol gól. V tomto prípade teda potvrdzujeme vyjadrenie PR v správe PR, podľa ktorého sa jednalo o hráča mimo hry a tým pádom bol dosiahnutý gól hráčom D č.10 neregulérny. 66. min. V momente prihrávky bol hráč H družstva č.9 v postavení mimo hry, počas strely a následnej dorážky ovplyvnil hru svojou aktivitou, keďže bol v aktívnom súboji s domácim obrancom a taktiež ovplyvňoval vo výhľade brankára D družstva a tým sa stal hráčom mimo hry. V tomto prípade bolo rozhodnutie AR správne. Voči ostatným situáciam, ktoré nesúviseli s priebehom súťažného stretnutia sme vyvodili dostatočné dôsledky v súlade s internými pravidlami KR. Vašu námietku uzatvárame ako čiastočne opodstatnenú.
Rozhodnutie: BAm-KR-2018/2019-0004
Klub: MŠK Kráľová pri Senci
Dátum zaevidovania: 17.09.2018 17:45
Dátum vyriešenia: 17.09.2018 17:46
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 17.09.2018 17:45