Komisia rozhodcov
BAm-KR-2018/2019-0003
Uznesenie k podaniu
Dobrý deň, v prvom rade, Vaša námietka nespĺňa náležitosti RS, keďže mala byť zaslaná na riadiaci orgán súťaže - ŠTK. Avšak vzhľadom na fakt, že v podnete nekonkretizujete situacie, v ktorých R Polakovič údajne pochybil, KR považuje Vašu námietku za neopodstatnenú a nebude sa ňou ďalej zaoberať.
Rozhodnutie: BAm-KR-2018/2019-0003
Klub: TJ Malinovo
Dátum zaevidovania: 30.08.2018 14:12
Dátum vyriešenia: 30.08.2018 14:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RS ObFZ BA - mesto, čl.9 - poplatok za sťažnosť alebo námietku na výkon R 40 EUR 30.08.2018 14:18