Komisia rozhodcov
BAm-KR-2018/2019-0002
Uznesenie k podaniu
Uznesenie bolo interne prerokované KR a bolo zamietnuté.
Rozhodnutie: BAm-KR-2018/2019-0002
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 28.08.2018 12:18
Dátum vyriešenia: 28.08.2018 12:21
Stav: Vyriešené