Komisia rozhodcov
BAm-KR-2018/2019-0001
Uznesenie k podaniu
Predmetná situácia nie je v kompetencií KR
Rozhodnutie: BAm-KR-2018/2019-0001
Klub: ŠK Igram
Dátum zaevidovania: 28.08.2018 12:16
Dátum vyriešenia: 28.08.2018 12:20
Stav: Vyriešené