Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ruc
Štefan Ľupták
Mário Roszbeck
Matej Choreň
Tajomníci
Rozhodnutia
BAm-KR-2019/2020-0004Námietka - FK Mariathal
BAm-KR-2019/2020-0003S5A - ŠKO Miloslavov
BAm-KR-2019/2020-0002S5A - ŠKO Miloslavov
BAm-KR-2019/2020-0001S6A - FK The Dragons