Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0027
Vyjadrenie
Žiada FK Dúbravka o vyjadrenie k neskoršiemu začiatku stretnutia SZM B 10. kolo FK Dúbravka – SDM Domino „B“ do 01.11.2018. Akceptuje vysvetlenie k neskoršiemu začiatku stretnutia SZM B 10. kolo FK Dúbravka – SDM Domino „B“. Nariaďuje FK Dúbravka prijať opatrenia, aby sa predišlo obdobnej situácií.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0027
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 29.10.2018 08:44
Dátum vyriešenia: 02.11.2018 11:25
Stav: Vyriešené