Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0025
Kontumácia stretnutia SZM A 8. kolo FC Ružinov – FK Slovan Most pri Bratislave
Podľa SP čl. 82/1g kontumuje stretnutie SZM A 8. kolo FC Ružinov – FK Slovan Most pri Bratislave. Podľa SP čl. 11/3 platí výsledok dosiahnutý v stretnutí. Mužstvo FK Slovan Most pri Bratislave odstupuje na DK.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0025
Klub: FK Slovan Most pri Bratislave
Dátum zaevidovania: 17.10.2018 08:49
Dátum vyriešenia: 17.10.2018 08:50
Stav: Vyriešené