Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0024
Vyjadrenie
V stretnutí SZM A 7.kolo FK Inter Bratislava „B“ – OFK Dunajská Lužná nebola k dispozícií tlačiareň a internetové pripojenie. KM žiada FK Inter Bratislava o vyjadrenie k uvedenému problému do 11.10.2018. KM akceptuje vysvetlenie.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0024
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 08.10.2018 09:53
Dátum vyriešenia: 08.10.2018 13:26
Stav: Vyriešené