Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0023
Vyjadrenie
V stretnutí SZM A 5.kolo FK Inter „B" – FK Lamač nebol k dispozícií funkčný PC. KM žiada FK Inter o vyjadrenie k uvedenému problému do 27.09.2018. KM akceptuje vysvetlenie FK Inter Bratislava „B“ prečo nebola k dispozícií PC na stretnutí SZM A 5.kolo FK Inter „B" – FK Lamač. KM nariaďuje FK Inter Bratislava „B“ prijať opatrenia na zabránenie obdobnej situácie.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0023
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 24.09.2018 09:16
Dátum vyriešenia: 25.09.2018 10:46
Stav: Vyriešené