Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0021
Vyjadrenie
V stretnutí MZM A 4.kolo FA Lafranconi FTVŠ UK – NMŠK 1922 Bratislava „B“ nebola k dispozícií tlačiareň. KM žiada FA Lafranconi FTVŠ UK o vyjadrenie k uvedenému problému do 23.09.2018. KM akceptuje vysvetlenie FA Lafranconi FTVŠ UK prečo nebola k dispozícií tlačiareň na stretnutí MZM A 4.kolo FA Lafranconi FTVŠ UK – NMŠK 1922 Bratislava „B“. KM nariaďuje FA Lafranconi FTVŠ UK prijať opatrenia na zabránenie obdobnej situácie.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0021
Klub: Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK
Dátum zaevidovania: 19.09.2018 15:08
Dátum vyriešenia: 20.09.2018 12:07
Stav: Vyriešené