Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0019
Vyjadrenie
V stretnutí SZM A 3.kolo FK Inter "B" - Kaplna nebol k dispozícií funkčný PC a tlačiareň. KM žiada o vyjadrenie k uvedenému problému do 14.09.2018.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0019
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 12.09.2018 10:45
Dátum vyriešenia: 19.09.2018 15:12
Stav: Vyriešené