Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0018
Nový termín stretnutia MZM B 12. kolo FK Scorpions – OŠK Chorvátsky Grob
Stretnutie MZM B 12. kolo FK Scorpions – OŠK Chorvátsky Grob bolo v 20 minúte prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (búrka). Podľa RS čl. 3) nebolo odohratých viac ako 20 minút tak sa odohrá celé stretnutie, podľa dohody klubov dňa 12.09.2018 o 17,30 hod. ihr. Jarovce.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0018
Klub: FK Scorpions Bratislava
Dátum zaevidovania: 05.09.2018 08:57
Dátum vyriešenia: 05.09.2018 08:57
Stav: Vyriešené