Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0017
Zmena termínu stretnutia MZM A 3. kolo MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov Bratislava
MZM A 3. kolo MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov Bratislava dňa 09.09.2018 o 13,00 hod. ihr. FK MŠKI (FC Ružinov Bratislava uhradí poplatok €30,-).
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0017
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 04.09.2018 11:47
Dátum vyriešenia: 04.09.2018 11:48
Stav: Vyriešené
POKUTY