Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0016
Odhlásenie mužstva TJ Malinovo zo súťaže SZM A.
Na základe podania na komisiu dňa 29.08.2018 bolo odhlásené mužstvo TJ Malinovo zo súťaže SZM A. Namiesto tohto mužstva budú mať mužstvá voľný žreb. TJ Malinovo uhradí poplatok za odhlásenie družstva v súlade s RS bod 3. vo výške 200,€- .
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0016
Klub: TJ Malinovo
Dátum zaevidovania: 03.09.2018 09:27
Dátum vyriešenia: 03.09.2018 09:27
Stav: Vyriešené
POKUTY