Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0015
Kontumácia stretnutia SZM A 1. kolo FC Ružinov Bratislava – TJ Malinovo
Podľa SP čl. 82/1b kontumuje stretnutie SZM A 1. kolo FC Ružinov Bratislava – TJ Malinovo. Podľa SP čl. 11/2 priznáva družstvu FC Ružinov Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3 uhradí TJ Malinovo poplatok €100,-.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0015
Klub: TJ Malinovo
Dátum zaevidovania: 27.08.2018 09:38
Dátum vyriešenia: 27.08.2018 09:39
Stav: Vyriešené
POKUTY