Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0013
Odhlásenie mužstva SŽ a MŽ
Na základe podania na komisiu dňa 24.08.2018 bolo odhlásené mužstvo FC Stupava zo súťaží SZM B a MZM B. Namiesto týchto mužstiev budú mať mužstvá voľný žreb. FC Stupava uhradí poplatok za odhlásenie družstva v súlade s RS bod 3. vo výške €400,- (€200,- + €200,-).
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0013
Klub: FC Stupava
Dátum zaevidovania: 24.08.2018 12:35
Dátum vyriešenia: 24.08.2018 12:37
Stav: Vyriešené
POKUTY