Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0012
Informácia
Žiadosť o zmenu termínu je potrebné podať, cez detail stretnutia / žiadosť o zmenu termínu stretnutia (nie cez podanie na komisiu). V stretnutiach na ihrisku súpera je potrebný súhlas súpera. Pri zmene hodiny stretnutia je potrebné rešpektovať najneskoršie stanovené UHČ stanovené v termínovej listine.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0012
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 27.07.2018 10:58
Dátum vyriešenia: 27.07.2018 10:58
Stav: Vyriešené