Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0011
Zmena termínu stretnutia MZM B 10.kolo MŠK Senec "B" – FK Dúbravka
Bude na stretnutie MZM B 10.kolo MŠK Senec "B" – FK Dúbravka zabezpečené umelé osvetlenie? Ak nie, tak žiadame klub MŠK Senec o nahlásenie dátumu a času stretnutia, keďže v uvedenom kole je UHČ už o 14,00 a vy máte nahlásené domáce stretnutia o 15,00.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0011
Klub: MŠK Senec
Dátum zaevidovania: 24.07.2018 11:05
Dátum vyriešenia: 24.07.2018 11:05
Stav: Vyriešené