Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0010
Zmena termínu stretnutia MZM A 11.kolo FC Petržalka "D" – MŠK Iskra Petržalka "A"
Týmto žiadame klub FC Petržalka o nahlásenie dátumu a času stretnutia MZM A 11.kolo FC Petržalka "D" – MŠK Iskra Petržalka "A", keďže v uvedenom kole je UHČ už o 13,30 a vy máte nahlásené domáce stretnutia o 14,30.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0010
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 24.07.2018 11:00
Dátum vyriešenia: 24.07.2018 11:00
Stav: Vyriešené