Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0009
Zmena termínu stretnutia MZM A 10.kolo MŠK Iskra Petržalka "A" – TJ Malinovo
Týmto žiadame klub MŠK Iskra Petržalka o nahlásenie dátumu a času stretnutia MZM A 10.kolo MŠK Iskra Petržalka "A" – TJ Malinovo, keďže v uvedenom kole je UHČ už o 14,00 a vy máte nahlásené domáce stretnutia o 15,15.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0009
Klub: MŠK Iskra Petržalka
Dátum zaevidovania: 24.07.2018 10:56
Dátum vyriešenia: 24.07.2018 10:56
Stav: Vyriešené